Menu
Uw winkelwagen
Deze website maakt gebruik van cookies om een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Wij gebruiken vooral wettelijk toegestane functionele en analytische cookies. Lees voor meer info onze privacy policy & cookie statement.

Garantie

Luxuryslapen.nl hanteert de garantievoorwaarden, zoals ze zijn overeengekomen door CBW-Mitex (de Centrale Branchevereniging Wonen) met o.a. de Consumentenbond. De productgarantie is standaard 3 jaar  uitzondering van door ons geselecteerde boxsprings waar één of twee jaar garantie geldt.

  • In het eerste jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie/vervanging inclusief vracht- en voorrijkosten.
  • In het tweede jaar krijgt u ⅔ (tweederde) van de kosten vergoed.
  • In het derde jaar krijgt u ⅓ (eenderde) van de kosten vergoed.


Deze garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Bij matrassen en boxsprings geldt dat schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage niet onder deze garantie vallen. Hout blijft werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. Luxuryslapen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze product eigenschappen en de garantie geldt dus niet voor dergelijke problemen.


Bij verkeerd gebruik of verkeerde montage vervallen ook alle garantie aanspraken (matras gebruiken op de vloer, op een plank of een versleten bedbodem).


Ook indien het product zichtbaar vervuild of met geweld beschadigd is, vervallen alle garantieaanspraken. Vochtproblemen kunnen nooit aanleiding geven tot garantie. Matrastijken vallen nooit onder deze garantie, aangezien de eisen die hieraan gesteld worden van geval tot geval extreem kunnen verschillen.


In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of een product gerepareerd dan wel vervangen wordt. De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.


Onpartijdige Klachtafhandeling

Nieuwe aankopen doen voor je woning is een belangrijke en vaak kostbare zaak. Dan mag je wel een goede service verwachten.


Ontstaat er toch een probleem waar je met onze klantenservice niet uitkomt? Dan heb je het recht om de Geschillencommissie Wonen in te schakelen. Een uitspraak van de Geschillencommissie Wonen is bindend voor zowel de klant als voor LuxurySlapen.nl: beide partijen zijn verplicht zich aan de uitspraak te houden.


De CBW (Centrale Branchevereniging Wonen) garandeert vervolgens dat wij als CBW-erkende ondernemer de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk nakomen. Bij LuxurySlapen.nl  ben je dus altijd verzekerd van een veilige aankoop!Klik hier voor CBW voorwaarden.